Connect
Một số kết hợp bài khác trong trò chơi liêng online trên web mu88ae
đĩ : nếu bộ bài không phải là sáp hoặc liêng, tuy nhiên tất cả 3 quân đều là đầu người ( j, q, k ) thì là đĩ. Hai bộ đĩ có trị giá đều như nhau. Không phải các bộ nổi bật trên , người dùng sẽ cộng trị giá các quân trong bài để tính điểm. ( a : 1 điểm ; 10, j, q, k tính là 0 điểm ). điểm của bài chỉ tính hàng đơn vị trong tình huống điểm to hơn 9.
Xem thêm: https://mu88ae.com/huong-dan-choi-lieng/
#Hướng_dẫn_chơi_liêng
#Mu88ae