Connect
Do đó, mỗi loại rượu chát khác nhau sẽ với những mẫu ly rượu tương ứng khác nhau để đựng.

https://chilewinekings.blogspot.com/2023/02/tieu-chuan-cua-ly-ruou-vang-chile-la.html
https://www.vingle.net/posts/5284570