Connect
1. Camera Quan sát không dây: chiếc camera này kết nối theo chuẩn kết nối không dây mang vật dụng mạng nên không cần dùng dây, thuận tiện lắp đặt và tiêu dùng.
2. Camera Nhìn vào có dây: cái camera này tiêu dùng dây để kết nối với hệ thống nên có khả năng truyền chuyên chở tín hiệu thấp hơn so sở hữu chuẩn không dây, mang đến chất lượng hình ảnh tốt hơn, độ bền và ổn định cao hơn.

https://iamngucuong.wixsite.com/website/post/7-yeu-to-anh-huong-den-chat-luong-camera-an-ninh