Connect
Ngày 18-8-2023, Thắng Lợi Đà Nẵng đã có một Lễ Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Công Ty bảo vệ Thắng Lợi với thật nhiều cung bậc cảm xúc và dư âm khó quên.
https://thangloidanang.com.vn/tin-tuc/cam-nang-bao-ve-an-ninh/le-ky-niem-20-nam-thanh-lap-thang-loi-da-nang-1244.html
https://twinoid.com/user/10093983
#baovequangngai #baovequangnam #baovedanang #baovethangloi #baovehue #baove