Connect
Thuốc mê Ketamax là một trong các loại thuốc mê dạng nước cực mạnh hiện nay được sử dụng khá rộng rãi. Thuốc không màu, không mùi, tiện lợi và rất dễ sử dụng có hiệu quả gây ức chế thần kinh trung ương, tạo những giấc ngủ mê, sâu và gây mất nhận thức tạm thời. Thuốc không chỉ dùng tại các cơ sở y tế mà còn chỉ định sử dụng tại nhà.

Xem sản phẩm : https://nhathuocnap.com/san-pham/thuoc-me-dang-nuoc-ketamax/

Nhà thuốc NAP
Địa chỉ: Số 86 ĐT 792, Tân Hà, Tân Châu, Tây Ninh
Điện thoại: 0972.850.766
Email: nhathuocnap@gmail.com
Website: https://nhathuocnap.com/
#nhathuocnap #thuocmedangnuoc #ketamax