Connect
Một trong số những trường hợp của lô gan
Giả sử trong thời kỳ 3 ngày liên tục mà lô ra nhiều và có số đầu cùng lúc với số đầu lô của bạn. Và con lô của bạn chăm sóc lại không xuất hiện thì hãy cho nó là lô gan nhé !
Xem thêm: https://mu88ae.com/lo-gan/
#Lô_gan
#Mu88ae