Connect
Một số ví dụ về thuật ngữ bù trong trò chơi xì dách
Bạn có 2 lá bài trong tay là 9 với 6 vậy là tình huống này tổng điểm của bạn là 9 + 6 = 14 => bạn chưa thể mở bài vì bạn cần thấp nhất hơn 16 tuổi vừa được, vậy bạn sẽ phải rút thêm 1 lá và chẳng may bạn rút được con 10 vậy tổng điểm thời điểm hiện nay là 14 + 10 = 24 thế là bạn quắc rồi
Xem thêm: https://mu88ae.com/choi-xi-dach/
#Xì_dách
#Mu88ae