Connect
Thuật ngữ ăn trắng trong trò chơi sâm lốc
Thưởng thức trắng : là vì lúc người dùng sẽ tính thưởng thức trắng với sảnh bài 10 lá, tứ quý 2, 10 lá bài dù không cùng chất tuy nhiên đồng màu. Rồi đến những thưởng thức trắng nếu có bản quyền 3 sám cô, 5 đôi.
Xem thêm: https://mu88ae.com/huong-dan-choi-sam-loc/
#Trò_chơi_sâm_lốc
#Mu88ae