Connect
Người đánh đầu tiên là người giữ mười lá bài trong trò chơi phỏm
Người giữ 10 lá bài sẽ đánh lá bài đầu tiên, sau đó những người chơi tiếp theo sẽ được đánh theo chiều kim đồng hồ tính từ người đầu tiên.
Xem thêm: https://mu88ae.com/huong-dan-choi-phom/
#Trò_chơi_phỏm
#Mu88ae