Connect
Kỹ năng PCCC là một trong các kỹ năng quan trọng mà nhân viên kiểm soát an ninh cần nắm. Ở bảo vệ Đà Nẵng, mỗi viên chức kiểm soát an ninh sau khi được tập huấn về PCCC đều với đủ tri thức và nghiệp vụ cần yếu để xử lý khi với cháy nổ. Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu cho độc giả thứ tự xử lý gồm 7 bước của viên chức bảo vệ khi xảy ra sự cố cháy nổ.
Xem thêm: https://thangloidanang.com.vn/tin-tuc/cam-nang-bao-ve-an-ninh/quy-trinh-xu-ly-chay-no-cua-nhan-vien-bao-ve-1209.html