Connect
@cdphamngocthach chia sẻ Ngành Dược Học Những Môn Gì? Cơ Hội Khi Học Ngành Dược

Ngành Dược học những môn gì được gửi rất nhiều đến hòm thư của trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. Cùng xem các bộ môn Sinh viên cần phải học qua 4 năm!

1. Ngành dược học những môn gì?

Sinh viên ngành Dược nói riêng và tất cả các ngành nghề khác khi bước vào trường Đại học, Cao đẳng sẽ được trang bị kiến thức các môn học cơ sở. Đây chính là tiền đề giúp bạn có đạo đức, tư tưởng nghề nghiệp sau này. Theo đó, các bạn sẽ được học các môn sau: Chính trị học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tâm lý học, Triết học Mác-Lênin, Pháp luật liên quan ngành học…

Ngành Dược gồm có kiến thức cốt lõi, do vậy bộ môn dược học cơ sở, khoa học cơ bản không thể thiếu: Tin sinh học, dược động học, công nghệ nano, sinh học phân tử… Không chỉ vậy, sinh viên ngành Dược còn được trang bị kiến thức về sự chuyển hóa thuốc trong cơ thể con người, tương tác thuốc và các phản ứng không có lợi với sức khỏe.

Ngành Dược tại các trường Cao đẳng, Đại học tại TPHCM thì đều áp dụng chương trình đào tạo cơ bản với 3 bộ môn chính cần phải học gồm: Môn cơ sở ngành, môn Đại cương, môn chuyên ngành.

- Bộ môn Đại cương: Toán cao cấp, Vật lý, hóa học, xác suất thống kê, giới thiệu về Dược.
- Bộ môn cơ sở ngành: giải phẫu, hóa sinh và sinh lý bệnh dịch.
- Bộ môn chuyên ngành: Hóa phân tích, Dược, Kinh tế Dược, Dược học, pháp chế Dược, Bệnh học, thực vật, hóa sinh, cách quản lý tồn trữ thuốc, bào chế thuốc, kiểm nghiệm thuốc, dược lý học,…

Chi tiết xem tại https://caodangyduochochiminh.vn/cao-dang-duoc/nganh-duoc-hoc-nhung-mon-gi-c61455.html

#nganhduochocnhungmongi #nganhduochocnhunggi #hocnganhduoccanhocnhungmongi #nganhduoclahocnhunggi #nganhduocsihocnhungmongi #nganhduoccanhocnhungmongi #caodangyduochochiminh #caodangykhoaphamngocthach #caodangyduochochiminhvn #truongcaodangykhoaphamngocthach