Connect
Tôi không nghĩ mình bị viêm túi thừa lại còn nhiễm trùng nặng như thế
Vừa qua, Phòng khám đa khoa Hoàng Long đã tiếp nhận và xử lý thành công một ca bệnh bị viêm túi thừa cấp tính ở manh tràng. Người bệnh đến Phòng khám trong tình trạng nhiễm trùng nặng có mủ dọa vỡ. Nguy cơ đe dọa đến tính mạng của người bệnh là rất cao.
https://tinyurl.com/benh-nhan-bi-viem-tui-thua
#benhnhanviemtuithua
#viemtuithua
#biviemtuithua
#phongkhamdakhoahoanglong