Connect
Tư vấn sức khoẻ online: Nội soi dạ dày có thể phát hiện được mức độ nào của trào ngược dạ dày thực quản
Thưa GS, nội soi dạ dày có thể phát hiện được mức độ nào của bệnh lý trào ngược dạ dày và có thể phát hiện được ung thư hay các vấn đề khác không ạ?
https://tinyurl.com/noi-so-trao-nguoc-da-day
#noisoiphathientraonguocdaday
#noisoidaday
#traonguocdaday
#phongkhamhoanglong