Connect
Sáng nay công ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ Thắng Lợi Đà Nẵng đã triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cho mục tiêu công ty TNHH Shin Heung Vina chi nhánh Quảng Nam.
https://thangloidanang.com.vn/tin-tuc/cam-nang-bao-ve-an-ninh/trien-khai-dich-vu-bao-ve-tai-cong-ty-shin-heung-vina-cn-quang-nam-1236.html
#baove #baovethangloi #baovedanang #baovehue #baovequangnam #baovequangngai