Connect
có sức chứa hàng trăm, hàng ngàn sản phẩm khác nhau và lượng khách sôi động ra vào mỗi ngày, siêu thị là nơi tiềm tàng hầu hết rủi ro mà điển hình là hiện trạng đánh cắp gây thất thoát hàng hóa của siêu thị. Chính do đó, bên cạnh hệ thống camera an ninh được lắp đặt sẵn, việc thuê viên chức trong khoảng những tổ chức kiểm soát an ninh mang uy tín trên thị trường để giám sát và đảm bảo an ninh an toàn cho siêu thị là điều thế tất.
https://iamngucuong.wixsite.com/website/post/su-can-thiet-cua-nhan-vien-bao-ve-chuyen-nghiep-tai-sieu-thi
https://www.docdroid.net/qipFriF/su-can-thiet-cua-nhan-vien-bao-ve-chuyen-nghiep-tai-sieu-thi-docx