Connect
Trường Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (@caodangykhoaphamngocthach) chia sẻ Thông điệp Hiệu trưởng Phạm Thị Lý Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Thông điệp Hiệu trưởng Phạm Thị Lý Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch mong muốn sinh viên của trường khắc cốt ghi tâm về hai chữ “Lương Y”. Song song việc rèn luyện nâng cao "Y lý - Y thuật", luôn tự giác bồi đắp lòng nhân ái, trách nhiệm và giữ gìn phẩm chất cao đẹp của một người thầy thuốc chân chính.

Chi tiết xem tại: https://caodangyduochochiminh.vn/thong-diep-hieu-truong-s101.html

Xem thông tin tuyển sinh của trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch: https://caodangyduochochiminh.vn/

#phamthily #caodangyduochochiminh #caodangykhoaphamngocthach #caodangyduochochiminhvn #thongdiepphamthily #thongdiephieutruongykhoaphamngocthach #thongdiephieutruongtruongykhoaphamngocthach #thongdiephieutruongcaodangykhoaphamngocthach #truongcaodangykhoaphamngocthach