Connect
Tại sao phải làm sạch đại tràng trước khi nội soi?
Trước khi nội soi đại tràng, người bệnh cần thực hiện một khâu quan trọng đó là làm sạch đại tràng. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc không hiểu việc này để làm gì? Bài viết sau đây sẽ giải đáp cho câu hỏi tại sao cần làm sạch đại tràng trước khi nội soi.
https://tinyurl.com/tai-sao-can-lam-sach-dai-trang
#lamsachdaitrang
#noisoidaitrang
#phongkhamdakhoahoanglong
#vaitrocualamsachdaitrang
Ẩn bớt