Connect
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nội soi tiêu hóa
Hội nghị đã giới thiệu nhiều ứng dụng mới như: ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo tự xây dựng trong nội soi phát hiện polyp đại tràng tại Việt Nam; app hỗ trợ làm sạch đại tràng lần đầu tiên tại Việt Nam; Điều trị u carcinoid qua nội soi ống mềm…
https://tinyurl.com/tri-tue-nhan-tao-trong-noi-soi
#ungdungtrituenhantao
#ungdungtrituenhantaotrongnoisoitieuhoa
#noisoitieuhoa
#phongkhamhoanglong