Connect
Ra mắt ứng dụng điện thoại hỗ trợ quá trình nội soi tiêu hóa
Viện Nghiên cứu và đào tạo tiêu hóa, gan mật chính thức ra mắt phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nội soi đại tràng. Đây là ứng dụng điện thoại trên nền tảng Android và iOS đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ "làm sạch đại tràng", giúp phát hiện sớm ung thư đại tràng, tránh bỏ sót dấu hiệu ban đầu của bệnh.
https://tinyurl.com/ung-dung-ho-to-noi-soi
#ungdungdienthoai
#noisoitieuhoa
#ungdunghotronoisoitieuhoa
#phongkhamhoanglong