Connect
ở thời điểm hiện tại, cộng động của bọn tôi có hàng nghìn hội viên có nguồn gốc từ nhiều tỉnh, thành sự khác nhau trên cả nước. Vì lẽ đó, để né các nguy cơ lúc kết bạn , hò hẹn bọn tôi sẽ phơi bày nhiều quy chế với những người như sau :

Không được chia sớt số mobile, dữ liệu của đối phương ra bên ngoài nơi thảo luận.
Lúc khám phá cần trân trọng đời sống cá nhân của đối phương. Trò chuyện nhã nhặn, nền nã. Triệt để không tận dụng nhóm với mục tiêu giao dịch, trao đổi tình tiền, ...không lừa gạt, cướp đoạt của cải.
Xem thêm: https://thichyeu.xyz/bai-viet/chi-gai-tim-em-trai-tam-su-bac-giang/
#chi_gai_tim_em_trai_tam_su_bac_giang #chi_gai_tim_em_trai_tam_su #thichyeuxyz #tim_em_trai_tam_su_bac_giang