Connect
Và có lẽ, tâm trạng thường thấy nhất của những người ly dị chồng là sự cô đơn. Mặc dù cố gắng vui vẻ và bận rộn, tuy nhiên mỗi khi một mình, sự trống trải, thiếu vắng lại ùa về.

Qua một lần đổ vỡ hôn nhân, họ sẽ dần thu mình, tâm lý sợ kết hôn, mất niềm tin vào hôn nhân, tình yêu đôi lứa. Thường, họ sẽ phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều khi quyết định đi thêm bước nữa.
Xem thêm: https://www.flickr.com/photos/thichyeuxyz/52086500900/
#tim_ban_gai #kin_dao_zalo_tim_ban_gai_co_so_dien_thoai #thichyeuxyz #timbangai