Connect
nhỉ ? . Họ cứ tin rằng những thắc mắc này sẽ làm cuộc chia sẻ thoải mái hơn giữa hai người . Nhưng thật ra , trên thực tế lại có tác dụng ngược. Nó sẽ làm buổi tiếp xúc giữa hai người trở thành kịch tính hơn.

Thay vì thắc mắc những thắc mắc vô thưởng vô phạt , hãy chịu khí lĩnh giáo đối phương chút bầu tâm tình để từ đó , nhìn thấy các điểm lý thú từ đằng kia nhé.
Xem thêm: https://www.flickr.com/photos/thichyeuxyz/52087117737/
#tim_ban_gai_quan_he_thai_binh #tim_ban_gai_co_sdt #thichyeuxyz #tim_ban_gai_thai_binh