Connect
– các chị em khi có số điện thoại của đối phương tốt nhất không được san sớt với vài người ngoài hội.
– phải luôn luôn quý trọng đối phương , chia sẻ nhã nhặn, nền nã với vài người còn cô đơn. Tốt nhất không được lấy số điện thoại với mục đích trao đổi tình tiền hay lừa đảo.
Xem thêm: https://www.flickr.com/photos/thichyeuxyz/52088662555/
#chi_gai_tim_em_trai_tam_su_nam_dinh #chi_gai_tim_em_trai_tam_su #thichyeuxyz #tim_em_trai_tam_su_nam_dinh