Connect
– trân trọng bạn mới quen, không nói những lời lẽ thiếu trân trọng, thô bỉ, không có chữ nghĩa.

– không được dùng số phone để trao đổi tình tiền.

– không được thi hành hành động lường gạt.
Xem thêm:
#chi_gai_tim_em_trai_tam_su_thai_nguyen #chi_gai_tim_em_trai_tam_su #thichyeuxyz #tim_em_trai_tam_su_thai_nguyen