Connect
@cdphamngocthach thông báo Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Dược TPHCM năm 2022

Tuyển sinh liên thông Cao đẳng Dược tại Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch được căn cứ vào kế hoạch đào tạo & tuyển sinh của trường năm học 2022 - 2023. Hội đồng tuyển sinh thông báo kế hoạch xét tuyển hệ Liên thông Cao đẳng Y Dược TP.HCM trên toàn quốc.

Chi tiết xem tại: https://caodangyduochochiminh.vn/lien-thong-cao-dang-y-duoc.html

#lienthongcaodangduoc #lienthongcaodangyduoc #lienthongtrungcaplencaodangduoc #lienthongcaodangduochcm #lienthongcaodangduoctphcm #lienthongtutrungcapduoclencaodangduoc #tuyensinhlienthongcaodangduoc #lienthongcaodangduocotphcm #caodangyduochochiminh #caodangykhoaphamngocthach