Connect
@cdphamngocthach chia sẻ Khối B1 (B01) gồm những môn nào? Có các ngành và trường gì?

Khối B1 gồm những môn nào? Khối B01 gồm những ngành và trường nào cũng khá thú vị được nhiều bạn thí sinh tìm hiểu. Dù là một khối thi mới nhưng khối B1 sẽ mang đến cho bạn nhiều sự lựa chọn về ngành nghề trong tương lai. Để giúp bạn tìm hiểu kỹ hơn thì hãy cùng tham khảo thông tin trong bài viết sau.

Chi tiết xem tại https://caodangyduochochiminh.vn/cam-nang-tuyen-sinh/khoi-b01-thi-mon-gi-khoi-b01-dang-ky-vao-nganh-nao-truong-nao-c59281.html

#b01 #khoib01 #khoib1 #khoib01gomnhungmonnao #khoib1gomnhungmonnao #khoib1gomnhungnganhnao #khoib01gomnhungnganhnao #khoib01gomnhungtruongnao #khoib1gomnhungtruongnao #caodangyduochochiminh #caodangyduochochiminhvn #caodangykhoaphamngocthach #truongcaodangykhoaphamngocthach