Connect
Nếu máy nâng tải vượt quá tải trọng thì cũng có thể gặp sự cố, vậy nên chỉ sử dụng tối đa 70 - 80% công suất tải trọng được ghi trên máy tời xây dựng CDK1. Ví dụ như với máy tời điện xây dựng CDK1 750/1500 60m 220v (30/15 m/phút) chỉ nên nâng tải 500kg nếu sử dụng móc đơn (1 móc), nâng tải 1000kg nếu sử dụng móc đôi (2 móc)

https://kasawa.com.vn/khac-phuc-su-co-may-toi-xay-dung

#maytoixaydung #toidien #kasawa