Connect
Thông thường sẽ 4 trường hợp xảy ra khi tời điện bị lỗi: Động cơ không nhận nguồn điện, động cơ dây đồng bị đứt hoặc chảy, cháy tụ điện, động cơ chổi than bị mài mòn quá mức (nếu như tời điện sử dụng động cơ chổi than).

https://kasawa.com.vn/huong-dan-sua-chua-toi-dien

#toidien #kasawa