Connect
đề tài trò chuyện hay , lôi cuốn chính là phương pháp để được gợi mở ra cuộc trò chuyện thêm phần kỳ thú, cuốn hút hơn.

4. Phải có sự tương tác lui tới
Giữa hai người phải có sự tương tác lui tới cùng nhau chứ chẳng thể chỉ từ một phía được. Hãy dạn dĩ sẻ chia những khía cạnh, trải qua của bản thân để dùng được, khiến buổi giao thiệp trở thành ung dung, hay hơn.
Xem thêm: https://www.flickr.com/photos/thichyeuxyz/52092824858/
#tim_ban_gai_co_sdt_o_nam_dinh #tim_ban_gai_co_sdt #thichyeuxyz #tim_ban_gai_nam_dinh