Connect
Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc máy tời điện có bộ chạy để di chuyển trên dầm thì hãy tham khảo ngay top 5 chiếc tời điện di chuyển do Kasawa cung cấp: HR200 Kawasaki, HR400 Kawasaki, HR600 Kawasaki, HR800 Kawasaki, HR1200 Kawasaki,...

https://kasawa.com.vn/toi-dien-di-chuyen-pho-bien

#toidien #kasawa