Connect
Xây dựng trang web thương mại điện tử Full Stack với Next js (React.js, Mongo, Tailwind)

Tạo một trang web thương mại điện tử đầy đủ bằng Next.js, React.js, MongoDB và Tailwind CSS là một lựa chọn tuyệt vời vì những công nghệ này rất phù hợp để xây dựng các ứng dụng web hiện đại. Dưới đây, tôi sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan cấp cao về các bước liên quan đến việc tạo một trang web như vậy.

https://www.letscms.com/product/ecommerce-website-with-nextjs/

Quy hoạch và Thiết kế:
Xác định phạm vi và tính năng của trang web thương mại điện tử của bạn.
Tạo wireframe và thiết kế mô hình để lập kế hoạch cho giao diện người dùng.
Thiết lập môi trường phát triển của bạn:
Đảm bảo bạn đã cài đặt Node.js và npm (Trình quản lý gói nút).
Cài đặt các trình soạn thảo mã và công cụ phát triển cần thiết.

Phát triển phụ trợ:
Chọn công nghệ backend thì Node.js với Express là lựa chọn phổ biến.
Thiết lập cơ sở dữ liệu MongoDB của bạn và kết nối nó với chương trình phụ trợ của bạn.
Xác định mô hình dữ liệu cho sản phẩm, người dùng, đơn đặt hàng, v.v.
Triển khai các điểm cuối API RESTful cho các hoạt động CRUD.
Triển khai xác thực và ủy quyền người dùng (ví dụ: mã thông báo JWT).
Phát triển chức năng giỏ hàng và quy trình thanh toán.
Triển khai tích hợp cổng thanh toán (ví dụ: Stripe hoặc PayPal).

Phát triển giao diện người dùng:
Tạo một ứng dụng Next.js.
Thiết lập định tuyến cho ứng dụng của bạn.
Phát triển các trang danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, đăng ký người dùng, đăng nhập và hồ sơ người dùng.
Thực hiện quy trình giỏ hàng và thanh toán.
Sử dụng các thành phần React để xây dựng giao diện người dùng và tạo kiểu cho chúng bằng CSS Tailwind.
Tích hợp với các API phụ trợ để tìm nạp và hiển thị dữ liệu sản phẩm.
Thực hiện xác thực người dùng và quản lý phiên người dùng.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về Trang web thương mại điện tử trong js tiếp theo, hãy liên hệ với chúng tôi:
Skype: jks0586,
Trang web: www.letscms.com
Email: letcmsdev@gmail.com | info@letscms.com
Gọi | WhatsApp | WeChat: +91 9717478599
Hỗ trợ 24x7,

Mua ngay: https://www.letscms.com/product/ecommerce-website-with-nextjs/

#nextjs #nextjsecommerce #ecommercewebsite #mlmecommerce #website #letscms #mlmtrees #letscmsecommerce #websitedevelopment #nextjs #reactjs #ecommercewebsitedevelopment
#jstiếptheo, #thươngmạiđiệntử #nextjs, #trangwebthươngmạiđiệntử #thươngmạiđiệntửmlm #trangweb #letcms, #mlmtrees, #thươngmạiđiệntửletcms #pháttriểntrangweb #jstiếptheo #phảnứngjs #pháttriểntrangwebthươngmạiđiệntử