Connect
chị gái tìm em trai tâm tình hà nam không lan truyền thông tin, số mobile ra bên ngoài nơi thảo luận. Mới đây có rất nhiều dữ liệu người không thuộc nơi trao đổi thichyeu. xyz cũng nhắn tin làm thân, tạo ra nhiều phiền nhiễu.
Luôn trân trọng đối tác lúc tìm tòi các chị gái đơn độc. Không nói năng không lịch sự, mất nhã nhặn. Triệt để không sử dụng số phone gia nhập nơi thảo luận với mục tiêu trao đổi tình tiền, giao dịch. Không vòi vĩnh tiền bạc hay lường gạt.
Xem thêm: https://www.flickr.com/photos/thichyeuxyz/52095973520/
#chi_gai_tim_em_trai_tam_su_ha_nam #chi_gai_tim_em_trai_tam_su #thichyeuxyz #tim_em_trai_tam_su_ha_nam