Connect
Tời mặt đất là loại tời kéo cố định được đặt ở mặt đất dùng để kéo hàng hóa, thiết bị, kéo tàu, kéo ca nô, kéo thiết bị lên cao,...Thiết bị này còn được sử dụng để làm thang nâng hàng và chế tạo vận thăng.

https://kasawa.com.vn/ung-dung-may-toi-mat-dat

#toimatdat #maytoimatdat #kasawa