Connect
khái niệm tôn gợn sóng
Tôn gợn sóng (sonic wave) là một loại sóng cơ học, là sự lan truyền của năng lượng âm thanh qua môi trường trong dạng sóng dao động. Nó là một loại sóng mécan tạo ra từ sự dao động của các phân tử trong môi trường, chẳng hạn như chất rắn, chất lỏng hoặc khí. Tần số của tôn gợn sóng thể hiện số lần dao động trong một đơn vị thời gian và được đo bằng đơn vị Hertz (Hz).
Tôn gợn sóng có thể di chuyển thông qua không gian theo các hướng khác nhau, tạo ra các áp lực thay đổi và độ biến dạng trong môi trường. Khi tôn gợn sóng gặp phải rào cản, nó có thể bị phản xạ, gấp đôi, hay tán xạ theo các góc khác nhau, giống như các loại sóng khác.

Xem thêm: https://chuyenlammaiton.com/tai-sao-ton-lop-mai-nha-co-hinh-gon-song/
#công_ty_Ánh_Dương,
#tôn_gợn_sóng
#tôn_gợn_sóng_giá_rẻ
#tôn_gợn_sóng_đẹp
#tôn_gợn_sóng_tại_hà_nội