Connect
Tời điện 12v có cấu tạo đơn giản chỉ gồm motor 12v và cơ cấu truyền động (là bộ phận của thiết bị khác lắp ghép lại). Ngoài ra, một số chi tiết khác của tời 12v tự chế bao gồm: puly cáp đôi, dây cáp, gối đỡ trục, tang cuốn cáp, vòng bi...

https://kasawa.com.vn/huong-dan-che-toi-dien-12v

#toidien12v #toidien #kasawa