Connect
Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch ( @caodangykhoaphamngocthach ) chia sẻ về Phân hạng điều dưỡng: Nhiệm vụ và tiêu chuẩn các hạng 2, 3, 4

Theo thông tư liên tịch của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ, phân hạng điều dưỡng được chia thành các cấp bậc khác nhau với những chức năng, công việc khác. Trong chuyên mục hôm nay cùng tìm hiểu về Điều dưỡng viên hạng II, III, IV là gì? Thông tin dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ để các bạn tìm hiểu nhé.

Chi tiết xem tại https://caodangyduochochiminh.vn/cao-dang-dieu-duong/phan-hang-dieu-duong-c61590.html

#phanhangdieuduong #dieuduonghang2 #dieuduonghang3 #dieuduonghang4 #dieuduonghang3lagi #dieuduonghang4lagi #dieuduong #dieuduongvien #caodangyduochochiminh #caodangykhoaphamngocthach #dieuduongcomayloai #caodangyduochochiminhvn #truongcaodangykhoaphamngocthach