Connect
Contact Information
Address
215 Chiến Lược, Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh, Vietnam

Basic Information
Gender
Male
Birth Date
December 05, 1998

About
Bio
Nongnghiep365.net - kênh tin tức dành cho nhà nông