Connect
HR/Bộ Phận Tuyển Dụng

Tuyển dụng nhiều vị trí HR/Bộ Phận Tuyển Dụng tại Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang trên toàn quốc với mức lương hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến.

#thựctậpsinhnhânsựtuyểndụng #thuctapsinhnhansutuyendung
Tuyển dụng Nhân viên thiết kế đồ họa (Graphic Designer)

Tuyển dụng vị trí Nhân viên thiết kế đồ họa (Graphic Designer) tại Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang trên toàn quốc với mức lương hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến.

#tuyểndụngthiếtkếđồhọa
Tuyển dụng Xây dựng/ Bảo trì/Điện

Tuyển dụng nhiều vị trí Xây dựng/ Bảo trì/Điện tại Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang trên toàn quốc với mức lương hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến.

#nhanvienbaotri #nhânviênbảotrì
Tuyển dụng Thế Giới Di Động: Tuyển dụng Xây dựng/ Bảo trì/Điện Tuyển dụng nhiều vị trí Xây dựng/ Bảo trì/Điện tại Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang trên toàn quốc với mức lương hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến. Ứng tuyển ngay tại https://vieclam.thegioididong.com/nganh-nghe/xay-dung-bao-tri-dien?page=1 #nhanvienbaotri #nhânviênbảotrì Xem thêm các công việc hấp dẫn đang được tuyển tại Thế Giới Di Động https://twitter.com/tuyen_dung_tgdd/status/1562249538844651525?s=20&t=FPPUu-LaW3_YnHbnXPrWeQ https://www.flickr.com/photos/tuyen-dung-the-gioi-di-dong/52307397320/in/dateposted-public/ https://sites.google.com/view/tuyendungthuky/home https://tuyendungtgdd.exblog.jp/32186268/ https://tuyendungthegioididong.contently.com/ https://www.metooo.io/e/tuyen-dung-admin-thu-ky-tro-ly https://www.linkedin.com/posts/tuyen-dung-the-gioi-di-dong_tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-admin-tr%E1%BB%A3-l%C3%BD-th%C6%B0-k%C3%AD-activity-6968129769448116224-7B5w?utm_source=share&utm_medium=member_desktop https://www.pinterest.com/pin/1134625699845605872 https://zoimas.com//post/23874 https://tuyendungthegioididong-vn.blogspot.com/2022/08/tuyen-dung-admin-thu-ky-tro-ly.html https://dribbble.com/shots/19206155-Tuy-n-d-ng-Admin-Th-k-Tr-l https://flipboard.com/@tuyendung_tgdd/tuy-n-d-ng-admin-th-k-tr-l-slmj823hy https://www.instapaper.com/read/1531935341 https://linkhay.com/link/5592863/ung-tuyen-ngay-tai-https-vieclam-thegioididong-com-nganh-nghe-admin-thu-ky-tro-ly-page-1-tuyendungthuky-tuyendungthuky
Tuyển dụng Admin/ Thư ký/ Trợ lý

Tuyển dụng nhiều vị trí Admin/ Thư ký/ Trợ lý tại Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang trên toàn quốc với mức lương hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến.

#tuyendungthuky #tuyểndụngthưký
Tuyển dụng Thế Giới Di Động: Tuyển dụng Admin/ Thư ký/ Trợ lý Tuyển dụng nhiều vị trí Admin/ Thư ký/ Trợ lý tại Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang trên toàn quốc với mức lương hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến. Ứng tuyển ngay tại https://vieclam.thegioididong.com/nganh-nghe/admin-thu-ky-tro-ly?page=1 #tuyendungthuky #tuyểndụngthưký Xem thêm các công việc hấp dẫn đang được tuyển tại Thế Giới Di Động: https://twitter.com/tuyen_dung_tgdd/status/1561635409519865856?s=20&t=LHITOvjUUmx-YBQOHkjoqw https://www.flickr.com/photos/tuyen-dung-the-gioi-di-dong/52301901932/in/dateposted-public/ https://sites.google.com/view/vieclamkhovan/home https://vieclam.thegioididong.com/nganh-nghe/kho-van-kho-trung-tam?page=1 https://tuyendungthegioididong.contently.com/ https://www.metooo.io/e/tuyen-dung-kho-van-kho-trung-tam3 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:6967404148447199232/ https://www.pinterest.com/pin/1134625699845574074 https://zoimas.com//post/23238 https://tuyendungthegioididong-vn.blogspot.com/2022/08/tuyen-dung-kho-vankho-trung-tam_22.html https://dribbble.com/shots/19186173-Tuy-n-d-ng-Kho-V-n-Kho-trung-t-m https://flipboard.com/@tuyendung_tgdd/tuy-n-d-ng-kho-v-n-kho-trung-t-m-gfae0hsty https://www.instapaper.com/read/1514595004 https://k289gitlab1.citrin.ch/tuyen-dung-the-gioi-di-dong/tuy-n-d-ng-kho-v-n-kho-trung-tam https://linkhay.com/link/5586845/ung-tuyen-ngay-tai-https-vieclam-thegioididong-com-nganh-nghe-kho-van-kho-trung-tam-page-1-vieclamkhovan-vieclamkhovan https://twitter.com/tuyen_dung_tgdd/status/1562033985764868097?s=20&t=FMXXJq1Oe09GBCw7DMM8OA https://www.flickr.com/photos/tuyen-dung-the-gioi-di-dong/52304624647/in/dateposted-public/ https://sites.google.com/view/vieclamhanhchinh/home https://tuyendungtgdd.exblog.jp/32182613/ https://tuyendungthegioididong.contently.com/ https://www.metooo.io/e/tuyen-dung-viec-lam-gio-hanh-chanh https://www.linkedin.com/posts/tuyen-dung-the-gioi-di-dong_tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-t%C3%ACm-vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-gi%E1%BB%9D-h%C3%A0nh-ch%C3%ADnh-t%E1%BA%A1i-activity-6967801366681440256--L-X?utm_source=share&utm_medium=member_desktop https://zoimas.com//post/23636 https://www.pinterest.com/pin/1134625699845591737 https://tuyendungthegioididong-vn.blogspot.com/2022/08/tuyen-dung-viec-lam-gio-hanh-chanh.html https://dribbble.com/shots/19197836-Tuy-n-d-ng-Vi-c-l-m-gi-h-nh-ch-nh https://flipboard.com/@tuyendung_tgdd/tuy-n-d-ng-vi-c-l-m-gi-h-nh-ch-nh-61j97786y https://www.instapaper.com/read/1531695673 https://linkhay.com/link/5590459/ung-tuyen-ngay-tai-https-vieclam-thegioididong-com-hinh-thuc-viec-lam-gio-hanh-chanh-page-1-vieclamgiohanhchinh-vieclamgiohanhchinh
Tuyển dụng Việc làm giờ hành chánh

Tuyển dụng nhiều vị trí Việc làm giờ hành chánh tại Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang trên toàn quốc với mức lương hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến.

#vieclamgiohanhchinh #việclàmgiờhànhchính
Tuyển dụng Thế Giới Di Động: Tuyển dụng Việc làm giờ hành chánh Tuyển dụng nhiều vị trí Việc làm giờ hành chánh tại Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang trên toàn quốc với mức lương hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến. Ứng tuyển ngay tại https://vieclam.thegioididong.com/hinh-thuc/viec-lam-gio-hanh-chanh?page=1 #vieclamgiohanhchinh #việclàmgiờhànhchính Xem thêm các công việc hấp dẫn đang được tuyển tại Thế Giới Di Động https://twitter.com/tuyen_dung_tgdd/status/1561635409519865856?s=20&t=LHITOvjUUmx-YBQOHkjoqw https://www.flickr.com/photos/tuyen-dung-the-gioi-di-dong/52301901932/in/dateposted-public/ https://sites.google.com/view/vieclamkhovan/home https://vieclam.thegioididong.com/nganh-nghe/kho-van-kho-trung-tam?page=1 https://tuyendungthegioididong.contently.com/ https://www.metooo.io/e/tuyen-dung-kho-van-kho-trung-tam3 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:6967404148447199232/ https://www.pinterest.com/pin/1134625699845574074 https://zoimas.com//post/23238 https://tuyendungthegioididong-vn.blogspot.com/2022/08/tuyen-dung-kho-vankho-trung-tam_22.html https://dribbble.com/shots/19186173-Tuy-n-d-ng-Kho-V-n-Kho-trung-t-m https://flipboard.com/@tuyendung_tgdd/tuy-n-d-ng-kho-v-n-kho-trung-t-m-gfae0hsty https://www.instapaper.com/read/1514595004 https://k289gitlab1.citrin.ch/tuyen-dung-the-gioi-di-dong/tuy-n-d-ng-kho-v-n-kho-trung-tam https://linkhay.com/link/5586845/ung-tuyen-ngay-tai-https-vieclam-thegioididong-com-nganh-nghe-kho-van-kho-trung-tam-page-1-vieclamkhovan-vieclamkhovan
Tuyển dụng Kho Vận/Kho trung tâm

Tuyển dụng nhiều vị trí Kho Vận / Kho trung tâm tại Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang trên toàn quốc với mức lương hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến.

#vieclamkhovan #việclàmkhovận
Tuyển dụng Thế Giới Di Động: Xem thêm các công việc hấp dẫn đang được tuyển tại Thế Giới Di Động: https://twitter.com/tuyen_dung_tgdd/status/1561170372166565893?s=20&t=BjG3p_ll3d-yPGsNVS65Mw https://www.flickr.com/photos/tuyen-dung-the-gioi-di-dong/52299782051/in/dateposted-public/ https://sites.google.com/view/nhanvienqa-1/home https://tuyendungtgdd.exblog.jp/32174386/ https://tuyendungthegioididong.contently.com/ https://www.metooo.io/e/https-vieclam-thegioididong-com-nganh-nghe-qa-qc-kiem-soat-noi-bo-page-1 https://www.linkedin.com/posts/tuyen-dung-the-gioi-di-dong_tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-qaqcki%E1%BB%83m-so%C3%A1t-n%E1%BB%99i-b%E1%BB%99-activity-6966939784741081088-A4zL?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web https://www.pinterest.com/pin/1134625699845552194 https://zoimas.com//post/23026 https://tuyendungthegioididong-vn.blogspot.com/2022/08/tuyen-dung-qaqckiem-soat-noi-bo_20.html https://dribbble.com/shots/19177374-Tuy-n-d-ng-QA-QC-Ki-m-so-t-n-i-b https://flipboard.com/@tuyendung_tgdd/tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-qa-qc-ki%E1%BB%83m-so%C3%A1t-n%E1%BB%99i-b%E1%BB%99-eq47lam6z?from=share&utm_source=flipboard&utm_medium=curator_share https://www.instapaper.com/read/1515557155 https://k289gitlab1.citrin.ch/tuyen-dung-the-gioi-di-dong/tuy-n-d-ng-qa-qc-ki-m-soat-n-i-b-2 https://linkhay.com/link/5582227/ung-tuyen-ngay-tai-https-vieclam-thegioididong-com-nganh-nghe-qa-qc-kiem-soat-noi-bo-page-1-tuyendungkiemsoatnoibo-tuyendungkiemsoatnoibo
Tuyển dụng Sinh viên mới ra trường/Thực tập

Tuyển dụng nhiều vị trí Sinh viên mới ra trường/Thực tập tại Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang trên toàn quốc với mức lương hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến.
Tuyển dụng QA/QC/Kiểm soát nội bộ

Tuyển dụng nhiều vị trí QA/QC/Kiểm soát nội bộ tại Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang trên toàn quốc với mức lương hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến.

#nhanvienqa #nhânviênqa
Tuyển dụng Thế Giới Di Động: Tuyển dụng QA/QC/Kiểm soát nội bộ Tuyển dụng nhiều vị trí QA/QC/Kiểm soát nội bộ tại Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang trên toàn quốc với mức lương hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến. Ứng tuyển ngay tại https://vieclam.thegioididong.com/nganh-nghe/qa-qc-kiem-soat-noi-bo?page=1 #nhanvienqa #nhânviênqa Xem thêm các công việc hấp dẫn đang được tuyển tại Thế Giới Di Động: https://twitter.com/tuyen_dung_tgdd/status/1560810879880691713?s=20&t=xJANnyp3SA-XlCWvCJovuA https://www.flickr.com/photos/tuyen-dung-the-gioi-di-dong/52297582871/in/dateposted-public/ https://sites.google.com/view/qa-qc-1/home https://tuyendungtgdd.exblog.jp/32171919/ https://tuyendungthegioididong.contently.com/ https://www.metooo.io/e/tuyen-dung-qa-qc-kiem-soat-noi-bo4 https://www.linkedin.com/posts/tuyen-dung-the-gioi-di-dong_tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-qaqcki%E1%BB%83m-so%C3%A1t-n%E1%BB%99i-b%E1%BB%99-activity-6966579068460814336-xgK_?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web https://www.pinterest.com/pin/1134625699845534984 https://zoimas.com//post/22869 https://tuyendungthegioididong-vn.blogspot.com/2022/08/tuyen-dung-qaqckiem-soat-noi-bo.html https://dribbble.com/shots/19165450-Tuy-n-d-ng-QA-QC-Ki-m-so-t-n-i-b https://flipboard.com/@tuyendung_tgdd/tuy-n-d-ng-qa-qc-ki-m-so-t-n-i-b-mnbogvkhy https://www.instapaper.com/read/1515557155 https://k289gitlab1.citrin.ch/tuyen-dung-the-gioi-di-dong/tuy-n-d-ng-qa-qc-ki-m-soat-n-i-b https://linkhay.com/link/5582227/ung-tuyen-ngay-tai-https-vieclam-thegioididong-com-nganh-nghe-qa-qc-kiem-soat-noi-bo-page-1-tuyendungkiemsoatnoibo-tuyendungkiemsoatnoibo
Tuyển dụng Nhân viên Digital Marketing

Tuyển dụng vị trí Nhân viên Digital Marketing tại Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang trên toàn quốc với mức lương hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến.

#tuyểndụngdigitalmarketing
Tuyển dụng QA/QC/Kiểm soát nội bộ

Tuyển dụng nhiều vị trí QA/QC/Kiểm soát nội bộ tại Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang trên toàn quốc với mức lương hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến.

#tuyendungkiemsoatnoibo #tuyểndụngkiểmsoátnộibộ
Tuyển dụng Thế Giới Di Động: Tuyển dụng QA/QC/Kiểm soát nội bộ Tuyển dụng nhiều vị trí QA/QC/Kiểm soát nội bộ tại Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang trên toàn quốc với mức lương hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến. Ứng tuyển ngay tại https://vieclam.thegioididong.com/nganh-nghe/qa-qc-kiem-soat-noi-bo?page=1 #tuyendungkiemsoatnoibo #tuyểndụngkiểmsoátnộibộ Xem thêm các công việc hấp dẫn đang được tuyển tại Thế Giới Di Động https://twitter.com/tuyen_dung_tgdd/status/1560484395009847298?s=20&t=y0sULqpKaDHByf58v93XwA https://www.flickr.com/photos/tuyen-dung-the-gioi-di-dong/52295534341/in/dateposted-public/ https://sites.google.com/view/nhanvienbanhangsieuthi-1/home https://tuyendungtgdd.exblog.jp/32168815/ https://tuyendungthegioididong.contently.com/ https://www.metooo.io/e/tuyen-dung-nhan-vien-ban-hang-sieu-thi-avakids https://www.linkedin.com/posts/tuyen-dung-the-gioi-di-dong_tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-nh%C3%A2n-vi%C3%AAn-ban-hang-activity-6966253265906802688-vUad?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web https://www.pinterest.com/pin/1134625699845518521 https://zoimas.com//post/22649 https://tuyendungthegioididong-vn.blogspot.com/2022/08/tuyen-dung-nhan-vien-ban-hang-sieu-thi.html https://dribbble.com/shots/19147057-Tuy-n-d-ng-Nh-n-vi-n-ba-n-ha-ng-si-u-thi-AVAKids https://flip.it/e0C-aR https://www.instapaper.com/read/1530688265 https://k289gitlab1.citrin.ch/tuyen-dung-the-gioi-di-dong/tuy-n-d-ng-nhan-vien-ba-n-ha-ng-sieu-thi-avakids https://linkhay.com/link/5580056/ung-tuyen-ngay-tai-https-vieclam-thegioididong-com-tuyen-dung-nhan-vien-ban-hang-sieu-thi-avakids-324-nhanvienbanhangsieuthi
Hành chánh/ Nhân sự

Tuyển dụng nhiều vị trí Hành chánh/ Nhân sự tại Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang trên toàn quốc với mức lương hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến.
Thiết kế/ UX-UI/ Phát triển sản phẩm

Tuyển dụng nhiều vị trí Thiết kế/ UX-UI/ Phát triển sản phẩm tại Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang trên toàn quốc với mức lương hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến.
Tuyển dụng Nhân viên bán hàng siêu thị AVAKids

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Bạn là đại diện của công ty trong việc tiếp đón nâng cao trải nghiệm mua sắm tuyệt vời cho KH trong môi trường Yêu Trẻ - Yêu Gia đình, hỗ trợ tư vấn tận tình và tạo sự an tâm, tin cậy cho KH chọn đúng các sản phẩm phù hợp cho Mẹ và Bé tại AVAKids

- Bạn sẽ trực tiếp thanh toán chính xác, cẩn thận các hóa đơn cho KH giúp KH có trải nghiệm thanh toán nhanh chóng

- Bạn dành sự quan tâm và chăm sóc tốt các mong muốn của Khách hàng với không gian mua sắm thoải mái và cảm thấy được phục vụ

- Bạn sẽ đảm bảo hàng hóa quầy kệ được sắp xếp và trưng bày thuận tiện, vệ sinh sạch sẽ

- Đồng thời, Bạn cũng chủ động hỗ trợ Đồng đội và nghe theo các sự bố trí từ Quản lý cửa hàng.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Nam/ nữ, độ tuổi từ 18 - 30 tuổi

- Tốt nghiệp THPT trở lên

- Ngoại hình thân thiện, dễ nhìn

- Giao tiếp tốt, ân cần, cởi mở

- Thái độ tốt, chú trọng phục vụ KH

- Bạn dành sự quan tâm hoặc yêu thích tìm hiểu các sản phẩm trong lĩnh vực Mẹ và Bé, chăm sóc trẻ, yêu trẻ

- Bạn có kinh nghiệm bán hàng liên quan là Lợi thế

- Làm việc theo ca xoay linh hoạt không cố định

- Có ngày nghỉ trong tuần/ trong tháng, không rơi vào T7-CN

- Các bạn Nam có lịch ngủ trực đêm xoay vòng trong tháng

#nhanvienbanhangsieuthi #nhânviênbánhàngsiêuthị
Tuyển dụng Thế Giới Di Động: Tuyển dụng Nhân viên bán hàng siêu thị AVAKids MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Bạn là đại diện của công ty trong việc tiếp đón nâng cao trải nghiệm mua sắm tuyệt vời cho KH trong môi trường Yêu Trẻ - Yêu Gia đình, hỗ trợ tư vấn tận tình và tạo sự an tâm, tin cậy cho KH chọn đúng các sản phẩm phù hợp cho Mẹ và Bé tại AVAKids - Bạn sẽ trực tiếp thanh toán chính xác, cẩn thận các hóa đơn cho KH giúp KH có trải nghiệm thanh toán nhanh chóng - Bạn dành sự quan tâm và chăm sóc tốt các mong muốn của Khách hàng với không gian mua sắm thoải mái và cảm thấy được phục vụ - Bạn sẽ đảm bảo hàng hóa quầy kệ được sắp xếp và trưng bày thuận tiện, vệ sinh sạch sẽ - Đồng thời, Bạn cũng chủ động hỗ trợ Đồng đội và nghe theo các sự bố trí từ Quản lý cửa hàng. YÊU CẦU CÔNG VIỆC - Nam/ nữ, độ tuổi từ 18 - 30 tuổi - Tốt nghiệp THPT trở lên - Ngoại hình thân thiện, dễ nhìn - Giao tiếp tốt, ân cần, cởi mở - Thái độ tốt, chú trọng phục vụ KH - Bạn dành sự quan tâm hoặc yêu thích tìm hiểu các sản phẩm trong lĩnh vực Mẹ và Bé, chăm sóc trẻ, yêu trẻ - Bạn có kinh nghiệm bán hàng liên quan là Lợi thế - Làm việc theo ca xoay linh hoạt không cố định - Có ngày nghỉ trong tuần/ trong tháng, không rơi vào T7-CN - Các bạn Nam có lịch ngủ trực đêm xoay vòng trong tháng Ứng tuyển ngay tại https://vieclam.thegioididong.com/tuyen-dung/nhan-vien-ban-hang-sieu-thi-avakids-324 #nhanvienbanhangsieuthi #nhânviênbánhàngsiêuthị Xem thêm các công việc hấp dẫn đang được tuyển tại Thế Giới Di Động: https://twitter.com/tuyen_dung_tgdd/status/1559755996503080960?s=20&t=F72V-mNTAZd8qknZozmqwA https://www.flickr.com/photos/tuyen-dung-the-gioi-di-dong/52291721305/in/dateposted-public/ https://sites.google.com/view/tuyn-dng-bo-v-gi-xe/home https://tuyendungtgdd.exblog.jp/32161911/ https://tuyendungthegioididong.contently.com/ https://www.metooo.io/e/tuyen-dung-bao-ve-giu-xe https://www.linkedin.com/posts/tuyen-dung-the-gioi-di-dong_tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-b%E1%BA%A3o-v%E1%BB%87-gi%E1%BB%AF-xe-l%C6%B0%C6%A1ng-activity-6965608721557176320-pu3Y?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web https://www.pinterest.com/pin/1134625699845486435 https://zoimas.com//post/22229 https://tuyendungthegioididong-vn.blogspot.com/2022/08/tuyen-dung-bao-ve-giu-xe.html https://dribbble.com/shots/19124064-Tuy-n-d-ng-B-o-v-Gi-xe https://flipboard.com/@tuyendung_tgdd/tuy-n-d-ng-b-o-v-gi-xe-got2q2rhy https://www.instapaper.com/read/1530213811 https://k289gitlab1.citrin.ch/tuyen-dung-the-gioi-di-dong/tuy-n-d-ng-b-o-v-gi-xe https://linkhay.com/link/5575273/ung-tuyen-ngay-tai-https-vieclam-thegioididong-com-nganh-nghe-bao-ve-giu-xe-page-1-tuyenbaove-tuyenbaove
Tuyển dụng Nhân viên Chứng từ xuất nhập khẩu

Tuyển dụng vị trí Nhân viên Chứng từ xuất nhập khẩu tại Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang trên toàn quốc với mức lương hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến.

#nhânviênchứngtừxuấtnhậpkhẩu
Tuyển dụng Dược/ Dược sỹ/ Y Tế
Tuyển dụng nhiều vị trí Dược/ Dược sỹ/ Y Tế tại Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang trên toàn quốc với mức lương hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến.
Tuyển dụng Thế Giới Di Động: Xem thêm các công việc hấp dẫn đang được đăng tuyển tại Thế Giới Di Động: https://twitter.com/tuyen_dung_tgdd/status/1559713722490568705 https://www.flickr.com/photos/tuyen-dung-the-gioi-di-dong/52291018801/in/dateposted-public/ https://sites.google.com/view/tuyndnghnhchnhnhns/home https://tuyendungtgdd.exblog.jp/32160779/ https://tuyendungthegioididong.contently.com/ www.metooo.io/e/tuyen-dung-hanh-chanh-nhan-su2 https://www.linkedin.com/posts/tuyen-dung-the-gioi-di-dong_tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-h%C3%A0nh-ch%C3%A1nh-nh%C3%A2n-s%E1%BB%B1-t%E1%BA%A1i-activity-6965483877800849408-v7Sf?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web https://www.pinterest.com/pin/1134625699845481616 https://zoimas.com//post/22237 https://www.blogger.com/blog/post/edit/8618868216727619810/6866722319307222597 https://dribbble.com/shots/19124249-Tuy-n-d-ng-H-nh-ch-nh-Nh-n-s https://flipboard.com/@tuyendung_tgdd/magazines/sid%2Fp7ap8kngy%2Ftuyendung_tgdd/edit https://www.instapaper.com/read/1515112385 https://k289gitlab1.citrin.ch/tuyen-dung-tgdd/tuy-n-d-ng-hanh-chanh-nhan-s https://linkhay.com/link/5575311/tuyen-dung-hanh-chanh-nhan-su-ung-tuyen-ngay-tai-https-vieclam-thegioididong-com-nganh-nghe-hanh-chanh-nhan-su-page-1-tuyendungnhansu https://www.academia.edu/84963292/Tuy%E1%BB%83n_d%E1%BB%A5ng_H%C3%A0nh_ch%C3%A1nh_Nh%C3%A2n_s%E1%BB%B1 https://www.fiverr.com/users/thegioididong/manage_requests?status=pending
Tuyển dụng Kỹ Sư Nông Nghiệp 4K Farm Bách Hóa Xanh

Tuyển dụng vị trí Kỹ Sư Nông Nghiệp 4K Farm tại Bách Hóa Xanh trên toàn quốc với mức lương hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến.

#vieclamnongnghiep
Tuyển dụng Hành chánh/ Nhân sự

Tuyển dụng nhiều vị trí Hành chánh/ Nhân sự tại Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang trên toàn quốc với mức lương hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến.

#tuyểndụngnhânsự
Tuyển dụng Bảo vệ/ Giữ xe

Tuyển dụng nhiều vị trí Bảo vệ/ Giữ xe tại Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang trên toàn quốc với mức lương hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến.

#tuyenbaove #tuyểnbảovệ
Tuyển dụng Thế Giới Di Động: Tuyển dụng Bảo vệ/ Giữ xe Tuyển dụng nhiều vị trí Bảo vệ/ Giữ xe tại Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang trên toàn quốc với mức lương hấp dẫn, nhiều cơ hội thăng tiến. Ứng tuyển ngay tại https://vieclam.thegioididong.com/nganh-nghe/bao-ve-giu-xe?page=1 #tuyenbaove #tuyểnbảovệ Xem thêm các công việc hấp dẫn đang được tuyển tại Thế Giới Di Động: https://twitter.com/tuyen_dung_tgdd/status/1559397973620301825?s=20&t=uvcWYhEeLRhNleQmzqQzZg https://www.flickr.com/photos/tuyen-dung-the-gioi-di-dong/52289064063/in/dateposted-public/ https://sites.google.com/view/ketoan-1/home https://tuyendungtgdd.exblog.jp/32158185/ https://tuyendungthegioididong.contently.com/ https://www.metooo.io/e/tuyen-dung-ke-toan-kiem-toan-tai-chinh0 https://www.linkedin.com/posts/tuyen-dung-the-gioi-di-dong_tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-k%E1%BA%BF-to%C3%A1n-ki%E1%BB%83m-to%C3%A1n-t%E1%BA%A1i-activity-6965169766932099072-zb7p?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web https://www.pinterest.com/pin/1134625699845464131 https://zoimas.com//post/21761 https://tuyendungthegioididong-vn.blogspot.com/2022/08/tuyen-dung-ke-toankiem-toantai-chinh_15.html https://dribbble.com/shots/19111655-Tuy-n-d-ng-K-to-n-Ki-m-to-n-T-i-ch-nh https://flipboard.com/@tuyendung_tgdd/tuy-n-d-ng-k-to-n-ki-m-to-n-t-i-ch-nh-qnde9db5y https://www.instapaper.com/read/1529299511 https://k289gitlab1.citrin.ch/tuyen-dung-the-gioi-di-dong/tuy-n-d-ng-k-toan-ki-m-toan-tai-chinh-1 https://linkhay.com/link/5570692/ung-tuyen-ngay-tai-https-vieclam-thegioididong-com-nganh-nghe-ke-toan-kiem-toan-tai-chinh-page-1-tuyendungketoan-tuyendungketoan