Connect
Trong nhiều tình huống thực tế, kế toán cần xuất hóa đơn điều chỉnh giảm cho một hay một số hóa đơn đã lập trước đó. Tuy nhiên, quy định về xuất hóa đơn điện tử điều chỉnh giảm theo thông tư 78/2021/TT-BTC đã có nhiều thay đổi so với thông tư 39/2014/TT-BTC trước đây
Mời bạn cùng cập nhật cách xuất hóa đơn điều chỉnh giảm mới nhất tại bài viết này.
>>>>> Anh chị tìm hiểu thêm về thông tư 78 tại đây https://ubot.vn/cap-nhat-diem-moi-nhat-thong-tu-78-tong-cuc-thue
>>>>>> Follow Fanpage Chị kế toán Cầu Giấy để cập nhật nhiều hơn các kiến thức về kế toán https://www.facebook.com/chiketoancaugiay
>>>>> Đăng ký dùng thử PHẦN MỀM XỬ LÝ HÓA ĐƠN UBOT INVOICE https://www.ubot.asia/hoa-don-dau-ra

Các tình huống cần điều chỉnh giảm hóa đơn
Điều chỉnh giảm hóa đơn là việc xuất hóa đơn hoặc lập một biên bản nhằm ghi nhận sự giảm giá trị của một hóa đơn đã lập trước đó.
Các trường hợp cần xuất hóa đơn điều chỉnh giảm, bao gồm:
Khi viết sai hóa đơn
Xuất hóa đơn điều chỉnh giảm là một trong các cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai. Cụ thể, theo hướng dẫn tại điều 19 nghị định 123/2020/NĐ-CP và điều 7 thông tư 78/2021/TT-BTC, nếu hóa đơn đã lập có sai sót về thành tiền, thuế suất gtgt, tiền thuế… mà cao hơn thực tế thì doanh nghiệp cần xuất hóa đơn điều chỉnh giảm hoặc xuất hóa đơn thay thế.
Khi thực hiện giảm giá bán hàng hóa
Trường hợp sau khi lập hóa đơn và hạch toán doanh thu, doanh nghiệp phát hiện hàng lỗi, chất lượng thấp và quyết định giảm giá cho khách hàng thì sẽ phát hành một hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị cho hóa đơn ban đầu.
Khi thực hiện chiết khấu thương mại:
Nếu số tiền chiết khấu cuối cùng khi kết thúc chương trình bán hàng lớn hơn các khoản đã giảm trước đó cho KH thì kế toán được lập hóa đơn điều chỉnh giảm
Khi điều chỉnh giảm doanh thu do giá trị quyết toán cuối cùng của công trình xây dựng, lắp đặt thấp hơn giá trị tạm tính trước đó.
Mẫu hóa đơn điều chỉnh giảm
Mẫu hóa đơn điện tử điều chỉnh giảm phải được ghi rõ tiêu đề là “Hóa đơn điều chỉnh” và có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

Điểm khác giữa mẫu hóa đơn điều chỉnh giảm của thông tư 78/2021/TT-BTC so với thông tư 32/2011/TT-BTC, đó là đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì sẽ ghi dấu âm ( ). (Theo khoản 1 điều 7 thông tư 78/2021/TT-BTC)

Hi vọng với các hướng dẫn trên, kế toán sẽ thực hiện thủ tục điều chỉnh tăng/giảm hóa đơn nhanh chóng, thuận lợi hơn !
#UBot #UBot_Invoice #akaBot #kế_toán #thông_tư78 #nghị_định15 #hóa_đơn_điện_tử #phần_mềm_kế_toán #phần_mềm_xử_lý_hóa_đơn