Connect
Trong quá trình làm làm việc, kế toán không thể tránh khỏi những trường hợp sai sót khi xuất hóa đơn.

>>>>> Anh chị tìm hiểu thêm về thông tư 78 tại đây https://ubot.vn/cap-nhat-diem-moi-nhat-thong-tu-78-tong-cuc-thue
>>>>>> Follow Fanpage Chị kế toán Cầu Giấy để cập nhật nhiều hơn các kiến thức về kế toán https://www.facebook.com/chiketoancaugiay
>>>>> Đăng ký dùng thử PHẦN MỀM XỬ LÝ HÓA ĐƠN UBOT INVOICE https://www.ubot.asia/hoa-don-dau-ra

Làm biên bản điều chỉnh hóa đơn khi nào ?
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất theo thông tư 78 như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

– Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ
– Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý Thuế 2019 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ.
Hôm nay, ngày ……/ ……./ 20…, đại diện hai bên gồm có:
BÊN A : Công ty
Địa chỉ:
Điện thoại: MST:
Do Ông (Bà): Chức vụ:

BÊN B : Công ty
Địa chỉ:
Điện thoại: MST:
Do Ông (Bà): Chức vụ:

Hai bên, thống nhất lập biên bản này để điều chỉnh hóa đơn (GTGT) sau:
– Mẫu số: ……………………
– Ký hiệu: ….. số ….. ngày …../…../20…
– Giá trị hóa đơn: ……………………………..
– Tên dịch vụ: ……………………………………………………………………………

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh …..(1)….. từ …..(2)……. thành ……(3)…… do …..

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Bạn có thể tải mẫu biên bản hóa đơn điện tử theo thông tư 78 tại đây
Cách lập biên bản điều chỉnh HĐĐT
Bước 1: Điền ngày lập biên bản. Ngày lập biên bản nên trùng với ngày xuất hóa đơn điều chỉnh
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin của bên mua và bên bán
Bước 3: Điền thông tin hóa đơn bị sai sót cần điều chỉnh
Bước 4: Điền lý do điều chỉnh
Mẫu biên bản trên có thể áp có thể áp dụng với tất cả các trường hợp, bao gồm: điều chỉnh hóa đơn viết sai địa chỉ, sai tên công ty; sai số tiền; sai hàng hóa; sai đơn giá, thành tiền; giảm thuế suất gtgt… Cách điền chỉ khác nhau ở phần lý do điều chỉnh.
Ví dụ:
Điều chỉnh địa chỉ bên mua từ Số nhà 14 đường Hưng Đạo Vương, TP.HCM thành số nhà 14 đường Trần Quốc Toản, TP.HCM
Điều chỉnh đơn giá sản phẩm A từ 2,000,000đ còn 1,000,000đ
Bước 5: Bên bán ký số và gửi cho bên mua
Nếu phần mềm hóa đơn điện tử bạn đang sử dụng không hỗ trợ lập biên bản điều chỉnh hóa đơn thì kế toán cần in bản giấy và đóng dấu đỏ.
Trên đây là hướng dẫn cách lập biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất theo quy định tại thông tư 78.
Chúc các bạn kế toán thực hiện thành công!

#UBot #UBot_Invoice #akaBot #kế_toán #thông_tư78 #nghị_định15 #hóa_đơn_điện_tử #phần_mềm_kế_toán #phần_mềm_xử_lý_hóa_đơn